9 november 2020

12Order – 3.6.0

 • Met deze update kan je nu ook gebruikmaken van scanfuncties als er meerdere productiepunten zijn. Dit was eerst alleen bij 1 productiepunt mogelijk.
 • Subcategorieën (geïntroduceerd in versie 2.7.0) kan je nu zelf aanmaken via de beheerderspagina. Dit was hiervoor enkel mogelijk op aanvraag.
 • Door de instelling “Toon blauwe informatie i op artikeltegels” in te schakelen, toon je nu eenvoudig het informatie-icoon in alle weergaves.
 • Binnen één 12Order-omgeving (URL) is het nu mogelijk om met meerdere actieve Payment Service Providers (PSP’s) te werken.
 • Het kruimelpad (stapsgewijze navigatie) dat getoond wordt in de kioskmodus is nu instelbaar via de instelling “Toon kruimelpad”.
 • Door de instelling “Euro symbool tonen op bestelpagina” in- of uit te schakelen bepaal je of het valutateken bij een prijs komt te staan. Deze instelling geldt voor de gehele 12Order-omgeving.
 • Het hamburgermenu (icoon met drie streepjes), dat linksboven in het scherm van een gebruiker staat, heeft een nieuwe styling gekregen. Hierin kan een gebruiker accountspecifieke voorkeuren instellen.
 • Instellingen in- of uitschakelen via Beheer > Instellingen kan nu alleen nog door een vinkje te zetten.
 • De instelling “Bereidingstijd in dagen” werd niet gebruikt en is daarom verwijderd.
 • We hebben een limiet toegevoegd van 250 karakters bij de invoer van “Product info”. Met deze restrictie krijg je geen foutmelding meer.
 • Het navigatiemenu bovenaan de pagina van de beheerdersinlog is opnieuw ingedeeld. De applicatienaam aan de meest linkerkant van het menu en de loginnaam aan de meest rechterkant zijn voorzien van een icoon. De taalkeuze hebben we verhuisd naar een submenu onder de loginnaam, omdat dit om accountspecifieke voorkeuren gaat.
 • De foutmelding na het inloggen met een beheerdersinlog komt niet meer voor.
 • Artikelinfo werd niet getoond wanneer de instelling “Artikeloverzicht tegels” was ingeschakeld. Deze is nu weer zichtbaar.
 • De omschrijving van de waardes van de instelling “Payment service provider” werden onjuist getoond.
 • Actualiseren van artikelen gaf een foutmelding door te lange omschrijving van een Qonline-artikel.
 • Printersoftware stopt met versturen printopdrachten. De koppeling naar de printer is verbeterd waardoor deze fout niet meer voorkomt.
 • Wanneer de instelling ‘Artikelen per productiepunt’ is uitgeschakeld, kan je weer een afleverpunt kiezen. Dit gaf eerst problemen, ook al waren er meerdere punten beschikbaar om uit te kiezen.
 • Bij het aanpassen van de naam van een artikel, bleef de eerder gebruikte naam staan. Met deze release is het mogelijk om de naam blijvend aan te passen.  

4 november 2020

 • De beheeromgeving ondersteunt nu ook Duits. De vertaalde termen zijn toegevoegd.
 • In de beheeromgeving kwamen de ‘’Rapportage overzicht’’ pagina en de ‘’Rapportage > Contant > Cash’’ pagina hadden inlaadproblemen, waardoor verschillen konden ontstaan in de rapporten, ook bij dezelfde transactie-informatie.
 • Het bewerken van de prijs van een hoofdproduct heeft gedeeltelijk niet gewerkt. Dit is nu opgelost. Bij zowel hoofd- als subgroepen is de prijs weer aan te passen.
 • Op de pagina Rapportages > Light rapportages > Producten worden de margepercentages nu weer goed meegenomen bij een export van de producten.
 • De tijdspanne van een Excel-export op de pagina Rapportage > Rapportage > Overige > Basisgegevens komt weer overeen met de opgegeven data in de beheeromgeving.
 • Via een suggestie van een van onze klanten hebben we de optie ontwikkeld dat leeftijden alleen bij dranken met alcohol getoond worden op de kassa.

 • We hebben een functie toegevoegd waarmee de btw op verschillende manieren kan worden toegevoegd: als btw-id, btw-naam of als percentage.
 • In de beheeromgeving onder het kopje ‘Credits-uitgesplitst’ krijg je geen foutmelding meer zodra je op ‘transactie informatie’ klikt, weergegeven als een groen pijltje. Om dit mogelijk te maken is de aan te roepen URL van deze functie ingekort.
 • Op de pagina Transacties > Transacties in de beheeromgeving krijg je geen foutmelding meer zodra de gegevens opgehaald worden.

16 september 2020

 • Op de welkomstpagina in de beheeromgeving openen de Webshop-, Releases- en Help-pagina zich nu in een nieuw tabblad, nadat je op het betreffende blok klikt. In het verleden werden deze pagina’s geopend in hetzelfde tabblad.
 • Bij het versturen van inloggegevens naar een gebruiker kreeg de desbetreffende gebruiker een mail met een link en URL die nog verwees naar admin2. Dit is gewijzigd naar admin.twelve.eu en hiermee is het probleem verholpen.
 • Door het uitvoeren van algeheel onderhoud voor de beheeromgeving, is de performance beter geworden.
 • Als je een omgeving uit de KNIP APP verwijdert krijg je hier een e-mail van. De stijl van het bericht hebben we veranderd, zodat deze beter aansluit bij de Twelve huisstijl.

 • Wanneer de beheeromgeving ingesteld stond op de Franse taal, kon je geen cijfers toevoegen aan de prijsinvoer bij producten. In Frankrijk wordt het Azerty-toetsenbord gebruikt, waarbij je voor het invoeren van cijfers de key ‘shift + het gekozen nummer’ in moet tikken. Deze optie is aangemaakt en geïmplementeerd voor de Franse versie van de beheeromgeving.
 • Op de pagina Gebruikersoverzicht > Gebruikers werkte het zoekfilter niet correct met betrekking tot het zoeken op de letters A-Z. Zodra je op een letter klikte, werd de pagina opnieuw geladen en bleven dezelfde gebruikers zichtbaar. Het filter is bijgewerkt en het probleem is verholpen.
 • In de beheeromgeving kreeg je bij sommige producten een fout na het importeren van een tabel onder het kopje Productbeheer > Producten > Producten. De oorzaak van het probleem was dat er geen maxLength optie geïmplementeerd was voor de import-tabel, terwijl ons systeem daar wel vanuit gaat. Dit probleem is opgelost, doordat we een maxLength hebben doorgevoerd voor naam op web en voor rapportage.
 • Wanneer je een dagstaat opmaakte in de beheeromgeving, zag je de fooiposten niet automatisch terug, ook al waren deze wel aanwezig. Dit probleem is gecorrigeerd en fooi is nu weer te zien op de dagstaat.

 • Op de pagina Rapportage > Cashflow > Mutaties rekeningen in de beheeromgeving stonden de transactietypes Bijdrage contant & Bijdrage pin. Dit zorgde ervoor dat er geen aansluiting gemaakt kon worden tussen de ‘Credit/Debet’ en ‘Mutaties rekeningen’ pagina. Deze bijdrages zijn nu enkel in de ‘Credits-uitgesplitst’ pagina weergegeven, waardoor de aansluiting wel mogelijk is.
 • Zodra de synchronisatie-knop werd aangezet voor Meinbusiness en er een synchronisatie plaatsvond tussen admin.twelve.eu en Meinbusiness, werden onbekende gegevens gesynchroniseerd. Dit is opgelost door deze onbekende artikelen op te slaan en te koppelen aan hun eigen artikel-ID.
 • In de beheeromgeving bij Gebruikersbeheer > Gebruikers > Gebruikers kreeg je bij het toepassen van de zoekfilter voor gebruikers, vooralsnog alle gebruikers te zien. Het filter werkte niet naar behoren, waardoor het veel meer tijd kostte om gebruikers handmatig te zoeken. Deze werkt nu weer naar behoren.
 • Op de pagina’s onder Rekeningen en passen was er een issue met het dropdown-menu bij de zoekfilters ‘Leeftijd’, ‘Saldo’ en ‘Limiet’. Als je via het filter zocht op Saldo, Limiet of Leeftijd dan verdween de dropdown search na het zoeken. Hierdoor konden er verkeerde conclusies getrokken worden uit de rapportage. 
 • In de beheeromgeving onder Klantinstellingen > Terminal > Virtuele terminals > Virtuele instellingsgroep instellingen zijn nieuwe instellingen toegevoegd voor de pinkassa. De vertaal keys ‘segLabel Pinkassa’ & ‘sedLabel Pinkassa PrintBon’ werkten hierbij niet goed door een typfout in de beheeromgeving. De typfout is eruit gehaald en de keys werken weer.
 • Zodra er nieuwe leden werden aangemeld/ingevuld in ledenadministratieprogramma LISA horen deze nieuwe gebruikers automatisch in de beheeromgeving te staan bij Gebruikersbeheers > Import LISA onbekend gebruikers. Vanwege een probleem met de koppeling tussen LISA en onze beheeromgeving, is dit tijdelijk niet goed doorgezet. Dit probleem is nu opgelost.

9 september 2020

12Order – 3.5.0

 • Na afloop van je bestelling kun je nu ook aangeven op je op locatie wil nuttigen of dat je het meeneemt. Deze eat-in/take away feature zorgt ervoor dat in België er verschillende btw-tarieven kunnen gelden. Maar deze feature kan ook functioneel worden ingesteld, zodat bijvoorbeeld de keuken weet of zij de order moet inpakken of opdienen. Als laatste hebben we de mogelijkheid om toeslag te rekenen ook toegevoegd. Dit kan naast de huidige toeslag op locatie bestaan.
 • Eerste versie van de koppeling met Omnimap*. Dit is een (Innovation) Platform-as-a-Service (of (I)PaaS) waar alle software-integraties beheerd en geïntegreerd worden. Lees hier meer informatie over Omnimap.
 • Visuele verbeteringen op de betaalpagina.
 • Visuele verbeteringen in bevestigingspagina’s dat er een e-mail is gestuurd.
 • Bij het ophalen van grote hoeveelheden data via de API kun je nu een select aantal parameters invoeren.
 • De instelling “Naam applicatie” wordt nu ook gebruikt om in het pop-upscherm van de applicatie-installatie de gewenste naam te tonen.
 • Het mobiele logo in het midden bovenaan de bestelsite werd vaak onscherp weergegeven. Door het toestaan .svg bestanden kunnen we nu ook afbeeldingen met relatieve waarden inladen. De afbeeldingen schalen mee met het scherm, zonder dat het ten koste gaat van de resolutie.
 • Wanneer je moet wachten bij het ophalen van gegevens tonen we een zogenaamde pageloader. Deze hebben we vervangen met een nieuwe animatie.
 • (Wipay “in afwachting van betaling”-scherm)
 • De bereidingstijd per artikel was gelimiteerd tot 24 uur. We hebben de mogelijkheid voor dagen toegevoegd waardoor je nu een bereidingstijd kan hebben van bijvoorbeeld drie dagen en nul uren (72 uur).
 • Je kan het invoerveld voor een instelling nu leeg laten en opslaan. Voorheen moest je daar een spatie voor invoeren.

* Tijdelijk alleen beschikbaar voor 12Order-sites gekoppeld aan Qonline

12Order – 3.4.0

 • De zelfgeregistreerde gebruiker (ZGG) in 12Order kan nu gekoppeld worden aan een pas of badge. Dit doen we middels de QR-code die op de pas gedrukt is en die bekend is in Qonline. Deze QR-pasregistratie* is zowel mogelijk in de app als op de kiosk, zodat er altijd persoonlijke voordelen kunnen worden genoten die gekoppeld zijn aan jouw pasnummer.
 • Met de toevoeging van bereidingsstations kun je nu het productiepunt opdelen. Het bereidingsstation is direct gekoppeld aan het productiepunt en krijgt zijn eigen orderinformatie.
 • Bereidingsstations krijgen het gedeelte van de order door die zij moeten bereiden. Via het besteloverzicht achter de productiepunt-inlog kun je deze orderregels ook van status wijzigen. Wanneer alle orderregels gereed zijn, wijzigt de totale order ook van status en krijgt de gebruiker een bericht dat de bestelling gereed is.
 • De keukenbon is ontdaan van alle overbodige informatie. Deze werkbon bevat nu enkel nog het artikel en het aantal.
 • Voorraad is nu beschikbaar voor alle sites (niet alleen voor generieke oplossing). Wanneer je inlogt als beheerder kun je bij artikelen nu ook de actuele voorraad zien. Mocht je ook voorraad bijhouden van bijvoorbeeld houdbare artikelen als snoeprepen, dan kun je deze voorraad ook door laten lopen. De actuele voorraad wordt dan opgeteld bij de ingestelde voorraad.
 • Wanneer je inlogt als beheerder en je naar een pagina gaat waar veel gegevens op staan, kun je ervoor kiezen om 10, 25, 50 of 100 resultaten weer te geven. Je kunt nu ook kiezen voor “Alle”. Ook hebben we een zoekveld toegevoegd die direct reageert op wat je invoert. Erg handig voor het vinden van instellingen!
 • Wanneer je gebruikmaakt van het Menu Management Systeem (MMS) kun je een instelling aanzetten waarmee wij de hoofdgroepen/groepen uit Qonline* ophalen en daar de indeling van je bestelsite mee doen.
 • SIPS foutmelding in API;
 • new-site.css werd niet uitgelezen;
 • Same site cookie;
 • Wanneer je een bestelscherm verwijderde bleef de tegel bestaan op de bestelsite.

* Tijdelijk alleen beschikbaar voor 12Order-sites gekoppeld aan Qonline.

12Order – 3.3.0

 • Vanaf Qonline versie 5.4.3 is het mogelijk om upsell (CrossSell) in te stellen.
 • 12Order krijgt haar informatie uit een backend. De informatie wordt gestuurd met een API. Voor de koppeling met Qonline gebruiken we nu de nieuwste versie van de QAPI. Lees hier hoe je dit instelt voor jouw locatie.

* Tijdelijk alleen beschikbaar voor 12Order-sites gekoppeld aan Qonline.