17 september 2021

 • In de beheeromgeving  onder het kopje Productbeheer > Producten > Producten. Kreeg je dubbele producten te zien bij het wijzigingen als je concessiehouder AAN had staan. Er kwam een dubbel product te staan terwijl de optie: “Producten per concessiehouder” UIT stond.
 • Bij het doorzetten van clubkaarten en mobiel betalingen werden deze niet doorgezet naar de WWF (boekhoudkoppeling). Dit probleem is verholpen.
 • In de beheeromgeving  op de pagina Productbeheer > Producten > Producten kreeg je een foutmelding als je de producten ging bewerken bij de EAN-code. Op het moment dat een product aanpast werd, gaf het systeem de fout aan dat de EAN code niet klopte. Na zelf testen kwam ik erachter dat het tot 12 cijfers prima ging, en vanaf 13 gaf het systeem die melding. Dit was een probleem, want een EAN-code heeft een vast format, en dat is geen 12. Dit probleem is verholpen.
 • In de beheeromgeving kwamen de Saldo bonnen komt niet overeen met de daadwerkelijke saldo, hier werd de Oorzaak achterhaald en werd gekeken of het probleem van de delete-actie gereproduceerd kon worden op de testomgeving. Voor de fix in de database bleek dat de saldo bonnen niet goed werden gekoppeld met de daadwerkelijke saldo.  

15 september 2021

 • In de beheeromgeving op de pagina Rapportage -> product -> voorraad kreeg je een foutmelding bij het exporteren van de voorraad.
 • Foutmelding bij te lange URL in de zoekfilter op Rekening niveau. In de zoekfilter van Rekeningen, zoeken op gebruikersgroep kregen we een foutmelding.
 • Missende Franse vertalingen op Mijn KNIP Online die er niet tussen stonden zijn toegevoegd.
 • In het kader van Coronamaatregelen van de Belgische regering, kan er 6% BTW aangerekend worden voor frisdranken, dit in plaats van 21 %. Hierbij is de BTW in de beheeromgeving van 21% verlaagd naar 6%.
 • In de beheeromgeving op de pagina Product -> Product beheer -> is een kleurencirkel toegevoegd. Je kan nu voor het toevoegen van een nieuwe kleur gemakkelijk gebruik maken van deze cirkel.
 • Na aanpassing van de skin moest in Mijn KNIP Online de skins-buffer ververst worden. Nu is het zo dat de skin in de beheeromgeving een melding geeft dat er een refresh nodig is bij het aanpassen.
 • IP adressen toevoegen: De servicemedewerkers hadden het IP adres van een kassa nodig, zodat ze die in een ander systeem op konden zoeken. Hiervoor zijn de benodigde IP adressen toegevoegd.

14 september 2021

 • Bij het importeren van de Excel import ontstond er een error voor de Spaanse, Franse en Engelse vertalingen, omdat de kolomheaders niet werden herkend en in de beheeromgeving alleen de Nederlandse kolomheaders bestonden. Om de buitenlandse klanten zo zelfstandig mogelijk te laten werken hebben we de product lijst inclusief de Excel import vertaald naar deze talen, zodat zij dit zelf kunnen inzien.
 • In de beheeromgeving zijn de Duitse BTW tarieven toegevoegd voor de Duitse klanten.
 • In de beheeromgeving onder het kopje ‘Productenoverzicht’ waren de producten niet zichtbaar na een import van nieuwe producten. Deze producten waren echter wel zichtbaar in de product indeling. De producten worden nu op beide pagina’s weergegeven.
 • In de beheeromgeving op de pagina Rapportage -> product -> voorraadbeheer werden bij bestellingen met korting de BTW dubbel berekend.
 • In de beheeromgeving op de Credit Detail pagina kreeg je na het selecteren van specifieke producten een foutmelding.

26 januari 2021

 • In de beheeromgeving op de pagina Rekeningen en passen > Passen was de importknop van passen niet goed zichtbaar. Deze knop is nodig om de passen in te kunnen laden.
 • In de beheeromgeving op de pagina Rekeningen en passen > Passen komen de ingevoerde rekeningnummers en pasnummers weer overeen met de nummers in de database .
 • Bij het online opwaarderen van passen via Pay.nl bleek de opwaardering na een wachttijd van 24 uur alsnog niet zichtbaar te worden.
 • Op de pagina Transacties > Transacties in de beheeromgeving zag je niet altijd de juiste totaalprijs. Wanneer je de transactiedetails nu bekijkt, zie je weer de juiste totaalprijs.

31 december 2020

 • In de beheeromgeving zijn missende vertaalkeys toegevoegd, zodat de beheeromgeving vertaald kan worden. Voorheen werden teksten niet goed vertaald.
 • In de beheeromgeving op de pagina Rekeningen en passen kreeg je in de zoekfilter een foutmelding als je als superuser ingelogd was. Dit werd veroorzaakt door een te lange URL, waardoor de pagina niet meer functioneerde. Om dit probleem te voorkomen is de aan te roepen URL van deze functie ingekort.
 • Bij het aanvragen van een betaalpas in de beheeromgeving kreeg je na afloop een foutmelding, terwijl deze aanvraag wel succesvol gelukt was. Dit was verwarrend voor de gebruiker, omdat deze dan zou denken dat mislukt is en het nogmaals zou invullen. Hierdoor kregen wij dubbele aanvragen binnen. Dit is opgelost! Nadat het pasje aangemaakt is, krijgt de aanvrager via Twelve bericht dat het is aangemaakt en hij of zij het pasje kan ophalen op de aangegeven locatie.
 • In de beheeromgeving op de pagina Rapportage > Overige > Credits detail > Productrapportage kreeg je een foutmelding die veroorzaakt werd door de regel van een verwijderd product. Dit is opgelost en hiernaast is er ook een extra controle ingebouwd om de fout te voorkomen in de toekomst.
 • In de beheeromgeving onder het kopje Transacties > Transacties stonden niet alle producten die verwerkt waren op de transactielijst. Dit kwam omdat de missende producten geen producten waren, maar bijvoorbeeld een voorschot. Voor deze uitzonderingsgevallen is nu op de bon onderaan een aparte lijst ingebouwd.

4 november 2020

 • De beheeromgeving ondersteunt nu ook Duits. De vertaalde termen zijn toegevoegd.
 • In de beheeromgeving kwamen de ‘’Rapportage overzicht’’ pagina en de ‘’Rapportage > Contant > Cash’’ pagina hadden inlaadproblemen, waardoor verschillen konden ontstaan in de rapporten, ook bij dezelfde transactie-informatie.
 • Het bewerken van de prijs van een hoofdproduct heeft gedeeltelijk niet gewerkt. Dit is nu opgelost. Bij zowel hoofd- als subgroepen is de prijs weer aan te passen.
 • Op de pagina Rapportages > Light rapportages > Producten worden de margepercentages nu weer goed meegenomen bij een export van de producten.
 • De tijdspanne van een Excel-export op de pagina Rapportage > Rapportage > Overige > Basisgegevens komt weer overeen met de opgegeven data in de beheeromgeving.
 • Via een suggestie van een van onze klanten hebben we de optie ontwikkeld dat leeftijden alleen bij dranken met alcohol getoond worden op de kassa.

 • We hebben een functie toegevoegd waarmee de btw op verschillende manieren kan worden toegevoegd: als btw-id, btw-naam of als percentage.
 • In de beheeromgeving onder het kopje ‘Credits-uitgesplitst’ krijg je geen foutmelding meer zodra je op ‘transactie informatie’ klikt, weergegeven als een groen pijltje. Om dit mogelijk te maken is de aan te roepen URL van deze functie ingekort.
 • Op de pagina Transacties > Transacties in de beheeromgeving krijg je geen foutmelding meer zodra de gegevens opgehaald worden.

16 september 2020

 • Op de welkomstpagina in de beheeromgeving openen de Webshop-, Releases- en Help-pagina zich nu in een nieuw tabblad, nadat je op het betreffende blok klikt. In het verleden werden deze pagina’s geopend in hetzelfde tabblad.
 • Bij het versturen van inloggegevens naar een gebruiker kreeg de desbetreffende gebruiker een mail met een link en URL die nog verwees naar admin2. Dit is gewijzigd naar admin.twelve.eu en hiermee is het probleem verholpen.
 • Door het uitvoeren van algeheel onderhoud voor de beheeromgeving, is de performance beter geworden.
 • Als je een omgeving uit de KNIP APP verwijdert krijg je hier een e-mail van. De stijl van het bericht hebben we veranderd, zodat deze beter aansluit bij de Twelve huisstijl.

 • Wanneer de beheeromgeving ingesteld stond op de Franse taal, kon je geen cijfers toevoegen aan de prijsinvoer bij producten. In Frankrijk wordt het Azerty-toetsenbord gebruikt, waarbij je voor het invoeren van cijfers de key ‘shift + het gekozen nummer’ in moet tikken. Deze optie is aangemaakt en geïmplementeerd voor de Franse versie van de beheeromgeving.
 • Op de pagina Gebruikersoverzicht > Gebruikers werkte het zoekfilter niet correct met betrekking tot het zoeken op de letters A-Z. Zodra je op een letter klikte, werd de pagina opnieuw geladen en bleven dezelfde gebruikers zichtbaar. Het filter is bijgewerkt en het probleem is verholpen.
 • In de beheeromgeving kreeg je bij sommige producten een fout na het importeren van een tabel onder het kopje Productbeheer > Producten > Producten. De oorzaak van het probleem was dat er geen maxLength optie geïmplementeerd was voor de import-tabel, terwijl ons systeem daar wel vanuit gaat. Dit probleem is opgelost, doordat we een maxLength hebben doorgevoerd voor naam op web en voor rapportage.
 • Wanneer je een dagstaat opmaakte in de beheeromgeving, zag je de fooiposten niet automatisch terug, ook al waren deze wel aanwezig. Dit probleem is gecorrigeerd en fooi is nu weer te zien op de dagstaat.

 • Op de pagina Rapportage > Cashflow > Mutaties rekeningen in de beheeromgeving stonden de transactietypes Bijdrage contant & Bijdrage pin. Dit zorgde ervoor dat er geen aansluiting gemaakt kon worden tussen de ‘Credit/Debet’ en ‘Mutaties rekeningen’ pagina. Deze bijdrages zijn nu enkel in de ‘Credits-uitgesplitst’ pagina weergegeven, waardoor de aansluiting wel mogelijk is.
 • Zodra de synchronisatie-knop werd aangezet voor Meinbusiness en er een synchronisatie plaatsvond tussen admin.twelve.eu en Meinbusiness, werden onbekende gegevens gesynchroniseerd. Dit is opgelost door deze onbekende artikelen op te slaan en te koppelen aan hun eigen artikel-ID.
 • In de beheeromgeving bij Gebruikersbeheer > Gebruikers > Gebruikers kreeg je bij het toepassen van de zoekfilter voor gebruikers, vooralsnog alle gebruikers te zien. Het filter werkte niet naar behoren, waardoor het veel meer tijd kostte om gebruikers handmatig te zoeken. Deze werkt nu weer naar behoren.
 • Op de pagina’s onder Rekeningen en passen was er een issue met het dropdown-menu bij de zoekfilters ‘Leeftijd’, ‘Saldo’ en ‘Limiet’. Als je via het filter zocht op Saldo, Limiet of Leeftijd dan verdween de dropdown search na het zoeken. Hierdoor konden er verkeerde conclusies getrokken worden uit de rapportage. 
 • In de beheeromgeving onder Klantinstellingen > Terminal > Virtuele terminals > Virtuele instellingsgroep instellingen zijn nieuwe instellingen toegevoegd voor de pinkassa. De vertaal keys ‘segLabel Pinkassa’ & ‘sedLabel Pinkassa PrintBon’ werkten hierbij niet goed door een typfout in de beheeromgeving. De typfout is eruit gehaald en de keys werken weer.
 • Zodra er nieuwe leden werden aangemeld/ingevuld in ledenadministratieprogramma LISA horen deze nieuwe gebruikers automatisch in de beheeromgeving te staan bij Gebruikersbeheers > Import LISA onbekend gebruikers. Vanwege een probleem met de koppeling tussen LISA en onze beheeromgeving, is dit tijdelijk niet goed doorgezet. Dit probleem is nu opgelost.