22 juni 2020

 • In de beheeromgeving op de pagina Productbeheer > Producten > Bulkbewerking is er een nieuwe kolom toegevoegd voor de vaste supplementen.
 • In de beheeromgeving op de pagina Productbeheer > Producten > Bulkbewerking is er een kolom voor het product id (prd_id) toegevoegd.
 • In de beheeromgeving kreeg je bij het handmatig aanmaken van een nieuwe factuur een foutmelding. Dit kwam vaak voor bij klanten die uitbetalingsproblemen hadden. Vervolgens kreeg je ook bij bij het genereren van de factuur naar een pdf-bestand een foutmelding.
 • Bij het exporteren naar Excel van transacties op de pagina Transacties > Transacties kreeg je onvolledige informatie te zien zodra je bij ‘datum tot’ een tijdstip invoerde. Dit zorgde er namelijk voor dat je alleen de transacties van die dag te zien kreeg, ongeacht welke datum en tijd je had ingevoerd onder ‘datum van’.
 • Op de pagina Gebruikersbeheer werkte de filter voor het zoeken van gebruikers met rechten niet naar behoren. Na het zoeken bleef de pagina dezelfde gebruikers weergeven.

 • In de maandelijkse rapportage via de pagina Debuggers > Testlinks, ziet de klant nu ook het kopje ‘Bonnen’ wanneer hij klikt op ‘Dagrapportage in testmode’. Hij ziet hierbij ook hoe de bonnen zijn voldaan, zoals dit ook in de overzichtsrapportage staat.
 • In het transactieoverzicht op de pagina Rekeningen & passen > Rekeningen > Transacties werden de transacties niet getoond na XX-12-2019 als de optie ‘productdetails tonen’ aanstond. Zodra ‘productdetails verbergen’ aanstond waren alle transacties wel te zien.
 • Op sommige pagina’s in de beheeromgeving werden bepaalde menu’s/submenu’s niet goed uitgelijnd op de pagina. Dit zorgde voor verwarring. De indeling van deze menu’s zijn opnieuw gestyled en aangepast.

18 mei 2020

 • In de beheeromgeving kreeg je bij het aanpassen of instellen van een module bij Admin-beheer > Instelling zoeken een foutmelding.
 • In de beheeromgeving kreeg je bij een import van nieuwe producten een foutmelding zodra je op ‘opslaan’ klikte.
 • In de beheeromgeving onder het kopje Productimport wordt de btw nu als ID (21%) en als waarde (0,21) weergegeven. Hiervoor was alleen het btw-ID te zien.

 • In Mijn KNIP Online werd bij het instellen van restitutie de aanvraag niet goed meegenomen, waardoor gebruikers meer geld terugkregen dan waar ze recht op hadden. In het verleden werd dit gecorrigeerd voordat de betalingen daadwerkelijk gedaan werden. Algemeen zorgde dit voor onnodige verwarring.
 • Omdat een URL een maximumaantal karakters heeft, kreeg je een foutmelding zodra dit maximum werd overschreden. Zo werd bijvoorbeeld bij de productimport ook de productinformatie meegenomen in de URL, waardoor deze snel langer werd. De onnodige karakters zijn nu uit de URL gehaald, waardoor de pagina weer kan laden zonder foutmelding.
 • Wanneer je een ongeldige datum invoerde onder het kopje Rekeningenoverzicht, en hierna een export wilde maken, liep de pagina vast. Je krijgt nu een eenvoudige foutmelding, en moet de datum aanpassen voordat de export gedaan kan worden.
 • In de beheeromgeving kreeg je bij het invoeren van een ‘’PSP transactie-id’’ een foutmelding.
 • Bij het ophalen van LISA-gegevens voor een klant kreeg je een foutmelding.
 • Bij de productimport kregen klanten die geen Supplementenmodule hadden gekocht hetzelfde bestand als de klanten die het wel hadden gekocht, waarbij de kolom ‘Supplementen’ te zien is. Met twee aparte bestanden hebben we dit probleem verholpen.
 • Voor klanten die gegevens uit het LISA-administratiesysteem importeren is het algoritme voor matchen van nieuwe Twelve/LISA users gewijzigd.

 • Bij het factureren van rekeningen kan de klant nu in de Client API de desbetreffende rekening op nul zetten, om beter te kunnen zien welke transacties betaald zijn en welke niet.
 • Bij de Client API is er een mogelijkheid om in te kunnen loggen op de kassa met gebruik van passen, mits de in-en uitlogterminals ingeschakeld zijn.
 • Als 2 gebruikers gekoppeld zijn aan 1 rekening, kreeg je bij de rapportage Credits detail geen transacties te zien, ook als die wel gedaan waren. De transacties waren dan wel in te zien via Transacties > Transacties. Nu vind je de transacties op beide pagina’s. 
 • In de beheeromgeving liepen vertalingen naar het Frans vaak fout, omdat we daar nog geen vertaalkey gebruikten. Met toevoeging van de juiste vertaalkey is dit verholpen.
 • In de beheeromgeving werden de vertalingen bij de beschrijving van de betaalinstellingen niet goed uitgelezen. Dit wordt nu wel duidelijk weergegeven, zie pagina Klantinstellingen > Instellingen > Betaalinstellingen.
 • We hebben een knop toegevoegd waarmee je bij het opstellen van (pin)contracten tussentijds op kan slaan. Zo kan je eenvoudig terug naar het overzicht, en het opstellen later op hetzelfde punt weer oppakken.
 • Op de pagina Rapportage > Cashflow > Opwaarderen heb je nu de optie om te zoeken op minimaal of maximaal opwaardeerbedrag.

22 april 2020

 • Bij het overzicht van rekeningen, passen en gebruikers wordt bij elke handeling die uitgevoerd wordt de selectie en zoekfilter daarvan onthouden bij het wisselen van pagina’s.
 • Bij Client API werden de supplementen dubbel weergegeven, dit zorgde voor veel verwarring.
 • Bij credits uitgesplitst kreeg je een foutmelding bij het laden van de grafieken.
 • Bij het invoeren van een ongeldig bedrag in Mijn KNIP online kreeg je een foutmelding.
 • Foutmelding bij het niet-inladen van een image of afbeelding voor de homescreen in de beheeromgeving.
 • Bij het registreren voor Mijn KNIP online kreeg je en foutmelding als het ingevoerde wachtwoord onjuist was en/of niet voldeed aan de eis.
 • Bij credits uitgesplitst werden de grafieken onoverzichtelijk weergegeven. Dit wordt nu juist en logisch weergegeven op de pagina.
 • Performance en algeheel onderhoud voor de beheeromgeving.

16 april 2020

 • Het product ”voucher” wordt nu op een ”no-sale post” getoond.
 • Bij rapportages (No-sale) is het mogelijk om het product-sub-type te wijzigen.
 • Rapportages (no sale producten) bevatte een fout in de database.
 • Bij het invoeren van een ”-” of ”+” in voorraadbeheer kreeg je een error als ongeldige invoer.
 • Bij Mijn KNIP online ontstond er een crash bij het bewerken van een bericht zonder hierbij een einddatum in te voeren.
 • Bij het afrekenen van een bon voeg je de (gekoppelde) product-korting toe en het resultaat is dat het product daarna niet terug zal komen als no-sale-post.

3 april 2020

 • Als loginaccount kan je een gekoppelde user kiezen en hierbij inloggen
 • Een aangemaakt account kan gebruikt worden zonder bevestigingsmail en als admin kan je een login toevoegen door de + knop.
 • Bij credits detail werkte de export naar excel niet bij het kopje rapportage waardoor je geen inzicht had op de resultaten .
 • Automatisch vervalbaar tegoed bevatte een fout waardoor de rekeningen niet meer werden opgewaardeerd
 • Onder automatisch vervalbaar tegoed vindt je ”De data van de komende maand”. Vandaag wordt niet meer dubbel weergegeven
 • Gemakkelijker maken om een login te koppelen aan meerdere gebruikers.

18 februari 2020

 • Adminrechten prijslijst
 • Multipost XML export verkeerd huisnummer
 • No-sale rekening wijzigen naar sale
 • Paginatitel rapportagemenu
 • Welkomstpagina link en icon webshop
 • Mutaties rekening export wordt filter niet meegenomen
13 februari 2020

Nieuwe feature & verbeteringen in Rapportages!

We zijn continu bezig de rapportages in de beheeromgeving voor jou praktischer en inzichtelijker te maken. Daarom gaan we deze maand een aantal rapportages verbeteren. Daarnaast voegen we een feature toe aan de beheeromgeving, waarmee je eenvoudig overzicht houdt over alle rapportages: het Rapportageportaal! Lees hieronder wat je hiervan kan verwachten.

Nieuwe feature!

Onder het tabblad Rapportages zie je straks als eerste optie onze mooie nieuwe feature: het Rapportageportaal! Je kan dit zien als een verzamelplaats van de belangrijkste rapportages voor jouw beheer. Je ziet in blokken een overzicht van je resultaten van de afgelopen 7 dagen. Dit wordt visueel weergegeven in verschillende soorten diagrammen en grafieken.

Cashflow: een voorbeeld van de inzichten die je in het nieuwe Rapportageportaal kan inzien. 

Als je meer wil weten over de verschillende rapportages die je hier kan vinden, lees dan hier meer over het Rapportageportaal en welke statistieken je in kan zien.

Verbetering van bestaande rapportages!

De rapportage ‘Credits detail’ wordt verbeterd. In deze indeling kan je qua functionaliteiten hetzelfde doen als je nu al kon doen, namelijk een credit- en een productrapportage maken over een bepaalde tijdsperiode. In de verbeterde versie kan je dit nog steeds, en deze is uitgebreid met de mogelijkheid tot het eenvoudig vergelijken van de rapportages in een matrixtabel! De verbeterde rapportagepagina kan je nu al eens uittesten via Rapportages > Overige > Credits detail beta. Eind februari vervalt de beta-pagina en zal de credits detail pagina standaard de nieuwe indeling hebben. Je kiest in de nieuwe indeling eerst de tijdsperiode en het soort filter. Daarna kies je de (sub)labels die je wil zien in het overzicht. Deze zie je dan meteen overzichtelijk in je browserscherm, of kan je via een knop onderaan exporteren naar Excel.

De rapportage ‘Credits totaal’ is sterk verouderd omdat no-sale nog meegerekend wordt in de gehele omzet. Deze informatie geeft een scheef beeld van de daadwerkelijke omzet, en is daarom vanaf eind februari niet meer beschikbaar voor het maken van rapportages. De juiste varianten van de rapporten die je hier kon opvragen, vind je terug onder andere tabbladen:

Rapportage uit credits totaal:Vind ik nu op de Rapportagepagina:
 • Totale omzet (exclusief no-sale)
 • Omzet per betaaltype
 • Overzicht no-sale
 • Uitgave (omzet) per terminal
Rapportage > Overzicht
 • Gespecificeerde omzetsrapportages
Rapportage > Omzet > btw > Totaal
 • Uitgave per product
Rapportage > Light Rapportages > Producten no sale
 • Totaaloverzicht transacties
Rapportage > Overige > Basisgegevens