4 november 2020

 • We hebben een functie toegevoegd waarmee de btw op verschillende manieren kan worden toegevoegd: als btw-id, btw-naam of als percentage.
 • In de beheeromgeving onder het kopje ‘Credits-uitgesplitst’ krijg je geen foutmelding meer zodra je op ‘transactie informatie’ klikt, weergegeven als een groen pijltje. Om dit mogelijk te maken is de aan te roepen URL van deze functie ingekort.
 • Op de pagina Transacties > Transacties in de beheeromgeving krijg je geen foutmelding meer zodra de gegevens opgehaald worden.

16 september 2020

 • Op de welkomstpagina in de beheeromgeving openen de Webshop-, Releases- en Help-pagina zich nu in een nieuw tabblad, nadat je op het betreffende blok klikt. In het verleden werden deze pagina’s geopend in hetzelfde tabblad.
 • Bij het versturen van inloggegevens naar een gebruiker kreeg de desbetreffende gebruiker een mail met een link en URL die nog verwees naar admin2. Dit is gewijzigd naar admin.twelve.eu en hiermee is het probleem verholpen.
 • Door het uitvoeren van algeheel onderhoud voor de beheeromgeving, is de performance beter geworden.
 • Als je een omgeving uit de KNIP APP verwijdert krijg je hier een e-mail van. De stijl van het bericht hebben we veranderd, zodat deze beter aansluit bij de Twelve huisstijl.

 • Wanneer de beheeromgeving ingesteld stond op de Franse taal, kon je geen cijfers toevoegen aan de prijsinvoer bij producten. In Frankrijk wordt het Azerty-toetsenbord gebruikt, waarbij je voor het invoeren van cijfers de key ‘shift + het gekozen nummer’ in moet tikken. Deze optie is aangemaakt en geïmplementeerd voor de Franse versie van de beheeromgeving.
 • Op de pagina Gebruikersoverzicht > Gebruikers werkte het zoekfilter niet correct met betrekking tot het zoeken op de letters A-Z. Zodra je op een letter klikte, werd de pagina opnieuw geladen en bleven dezelfde gebruikers zichtbaar. Het filter is bijgewerkt en het probleem is verholpen.
 • In de beheeromgeving kreeg je bij sommige producten een fout na het importeren van een tabel onder het kopje Productbeheer > Producten > Producten. De oorzaak van het probleem was dat er geen maxLength optie geïmplementeerd was voor de import-tabel, terwijl ons systeem daar wel vanuit gaat. Dit probleem is opgelost, doordat we een maxLength hebben doorgevoerd voor naam op web en voor rapportage.
 • Wanneer je een dagstaat opmaakte in de beheeromgeving, zag je de fooiposten niet automatisch terug, ook al waren deze wel aanwezig. Dit probleem is gecorrigeerd en fooi is nu weer te zien op de dagstaat.

 • Op de pagina Rapportage > Cashflow > Mutaties rekeningen in de beheeromgeving stonden de transactietypes Bijdrage contant & Bijdrage pin. Dit zorgde ervoor dat er geen aansluiting gemaakt kon worden tussen de ‘Credit/Debet’ en ‘Mutaties rekeningen’ pagina. Deze bijdrages zijn nu enkel in de ‘Credits-uitgesplitst’ pagina weergegeven, waardoor de aansluiting wel mogelijk is.
 • Zodra de synchronisatie-knop werd aangezet voor Meinbusiness en er een synchronisatie plaatsvond tussen admin.twelve.eu en Meinbusiness, werden onbekende gegevens gesynchroniseerd. Dit is opgelost door deze onbekende artikelen op te slaan en te koppelen aan hun eigen artikel-ID.
 • In de beheeromgeving bij Gebruikersbeheer > Gebruikers > Gebruikers kreeg je bij het toepassen van de zoekfilter voor gebruikers, vooralsnog alle gebruikers te zien. Het filter werkte niet naar behoren, waardoor het veel meer tijd kostte om gebruikers handmatig te zoeken. Deze werkt nu weer naar behoren.
 • Op de pagina’s onder Rekeningen en passen was er een issue met het dropdown-menu bij de zoekfilters ‘Leeftijd’, ‘Saldo’ en ‘Limiet’. Als je via het filter zocht op Saldo, Limiet of Leeftijd dan verdween de dropdown search na het zoeken. Hierdoor konden er verkeerde conclusies getrokken worden uit de rapportage. 
 • In de beheeromgeving onder Klantinstellingen > Terminal > Virtuele terminals > Virtuele instellingsgroep instellingen zijn nieuwe instellingen toegevoegd voor de pinkassa. De vertaal keys ‘segLabel Pinkassa’ & ‘sedLabel Pinkassa PrintBon’ werkten hierbij niet goed door een typfout in de beheeromgeving. De typfout is eruit gehaald en de keys werken weer.
 • Zodra er nieuwe leden werden aangemeld/ingevuld in ledenadministratieprogramma LISA horen deze nieuwe gebruikers automatisch in de beheeromgeving te staan bij Gebruikersbeheers > Import LISA onbekend gebruikers. Vanwege een probleem met de koppeling tussen LISA en onze beheeromgeving, is dit tijdelijk niet goed doorgezet. Dit probleem is nu opgelost.

9 september 2020

12Order – 3.1.0

 • Op het bestellingen-overzicht staat veel informatie die niet altijd getoond hoeft te worden of niet voor iedereen even relevant is. Het zoekfilter hebben we verborgen achter een filtericoon naast de zoekbalk. Rechts boven de tabel staat een knop ‘Kolomindeling’ waarmee je kolommen (on)zichtbaar kan maken. Als laatste hebben we de bestelstatus gekopieerd naar boven.
 • De categoriekeuzebalk is nu ook zichtbaar op de artikeldetailpagina. Deze pagina vind je achter de blauwe informatie “i” die wordt getoond in de artikeltegelweergave.
 • Er kunnen nu gebruikers worden aangemaakt en verwijderd in het klantportaal.
 • Foutmelding SIPS

14 augustus 2020

 • Bij het maken van een nieuwe versie in de beheeromgeving ontbrak het filter voor de dagen in de week op de pagina Rapportage > Overige > Credits detail. Dit filter is weer toegevoegd op de pagina in de beheeromgeving.
 • In de beheeromgeving onder het kopje ‘Productenoverzicht’ waren de producten niet zichtbaar na een import van nieuwe producten. Deze producten waren echter wel zichtbaar in de productindeling. De producten worden nu op beide pagina’s weergegeven. 
 • In de beheeromgeving Rapportage > Overige > Credits detail > Creditrapportage werden de gebruikersgroepen niet weergegeven. De gehele keuze om deze gebruikersgroepen te selecteren was niet aanwezig op de pagina. Deze functie is nu geactiveerd. 
 • In de beheeromgeving was er verwarring tijdens het invoeren van een emballage. Wanneer iemand een emballageproduct toevoegde, kreeg je het bericht ‘Er is geen emballage ingevoerd, wil je doorgaan?’ Dit gebeurde, omdat er zowel ‘te ontvangen’ als ‘te versturen’ emballage is. Hierdoor kon het zo zijn dat er minder emballage verstuurd werd dan dat er ontvangen was. Dit is gecorrigeerd met een extra check op de berekende waardes van zowel de ontvangen als de retour emballage.

 • In de Client API kan je de Hash-functie checken, waarmee de data in kleinere stukjes wordt opgedeeld. Dit is mogelijk via de implementatie van ‘’MyHashCheck’’. In de Client API wordt dit ook uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. 
 • Als je in de beheeromgeving op ‘zoeken van gebruikers’ klikte in het gebruikersoverzicht (nadat je deze eerst ook had geëxporteerd in het gebruikersbeheer) kreeg je een foutmelding.
 • In de beheeromgeving onder het kopje bij Productbeheer > Producten > Producten kreeg je  een overbodige (blanco) kolomnaam te zien. Zodra je de producten ging importeren via de knop ‘’producten toevoegen’’ kreeg je hierbij 2 keer dezelfde lege kolomnaam als resultaat bij de import.
 • In de beheeromgeving onder het kopje ‘Rapportageportaal’ kreeg je bij het blokje ‘Top-5 Producten’ een dubbele benaming van de ‘overige producten’. Na de top 5 worden namelijk de andere producten samengevat onder de noemer ‘overige producten’. Er werd echter ook een los product toegevoegd, dat ook ‘overig’ heette, hierdoor ontstond verwarring. De valse benaming is nu verwijderd, waardoor dit niet meer voor zal komen.

22 juni 2020

 • In de beheeromgeving op de pagina Productbeheer > Producten > Bulkbewerking is er een nieuwe kolom toegevoegd voor de vaste supplementen.
 • In de beheeromgeving op de pagina Productbeheer > Producten > Bulkbewerking is er een kolom voor het product id (prd_id) toegevoegd.
 • In de beheeromgeving kreeg je bij het handmatig aanmaken van een nieuwe factuur een foutmelding. Dit kwam vaak voor bij klanten die uitbetalingsproblemen hadden. Vervolgens kreeg je ook bij bij het genereren van de factuur naar een pdf-bestand een foutmelding.
 • Bij het exporteren naar Excel van transacties op de pagina Transacties > Transacties kreeg je onvolledige informatie te zien zodra je bij ‘datum tot’ een tijdstip invoerde. Dit zorgde er namelijk voor dat je alleen de transacties van die dag te zien kreeg, ongeacht welke datum en tijd je had ingevoerd onder ‘datum van’.
 • Op de pagina Gebruikersbeheer werkte de filter voor het zoeken van gebruikers met rechten niet naar behoren. Na het zoeken bleef de pagina dezelfde gebruikers weergeven.

 • In de maandelijkse rapportage via de pagina Debuggers > Testlinks, ziet de klant nu ook het kopje ‘Bonnen’ wanneer hij klikt op ‘Dagrapportage in testmode’. Hij ziet hierbij ook hoe de bonnen zijn voldaan, zoals dit ook in de overzichtsrapportage staat.
 • In het transactieoverzicht op de pagina Rekeningen & passen > Rekeningen > Transacties werden de transacties niet getoond na XX-12-2019 als de optie ‘productdetails tonen’ aanstond. Zodra ‘productdetails verbergen’ aanstond waren alle transacties wel te zien.
 • Op sommige pagina’s in de beheeromgeving werden bepaalde menu’s/submenu’s niet goed uitgelijnd op de pagina. Dit zorgde voor verwarring. De indeling van deze menu’s zijn opnieuw gestyled en aangepast.

18 mei 2020

 • In de beheeromgeving kreeg je bij het aanpassen of instellen van een module bij Admin-beheer > Instelling zoeken een foutmelding.
 • In de beheeromgeving kreeg je bij een import van nieuwe producten een foutmelding zodra je op ‘opslaan’ klikte.
 • In de beheeromgeving onder het kopje Productimport wordt de btw nu als ID (21%) en als waarde (0,21) weergegeven. Hiervoor was alleen het btw-ID te zien.