Update beheer – Bugfixes

1. In de MijnLCS omgeving verwezen de F.A.Q. hyperlinks niet altijd naar de goede pagina, dit is nu opgelost.

2. Als je op de pagina ‘Klantinstellingen – Terminals’ de knop “selectie opnieuw laten aanmelden” gebruikte zonder dat je een selectie had aangegeven dan trad er een crash op. Vanaf nu krijg je een duidelijke foutmelding.

3. Als je op de MijnLCS omgeving een foutieve datum registreerde als geboortedatum (bijvoorbeeld in de toekomst) dan trad er een crash op. Vanaf nu krijg je een duidelijke foutmelding.

4. Als je op de pagina ‘MijnLCS/App – Advertentie’ een advertentie aanmaakte, zonder een bijlage toe te voegen trad er een crash op. Dit is nu opgelost.

5. De KNLTB-import is weer gewijzigd naar de nieuwe versie van het KNLTB ledenbestand.

6. Als het bevestigingsscherm op de pagina “Gebruikersbeheer – Gebruikers – Gebruikers verwijderen’ werd opgeroepen zonder dat er gebruik was gemaakt van de knop “Gebruikers verwijderen” trad er een foutmelding op. Er is nu een check ingebouwd zodat dit niet meer fout kan gaan.

7. Bij de export van mutaties bonnen kwam het bij een enkele klant voor dat het subtotaal tweemaal hoger was dan juist. Dit is nu opgelost.