Update beheer 15-11-2016

1. Op de pagina ‘Klantinstellingen – ‘Instellingen’ stonden onder het kopje ‘Overige instellingen’ de vertalingen (als je op “i” klikt) van ‘Deelbetalingen toestaan’ en ‘Korting toestaan’ omgedraaid. De omschrijving van korting stond bij deelbetaling en de omschrijving van deelbetaling stond bij korting. Vanaf nu staan deze beschrijvingen weer bij de juiste instelling.

2. De beheeromgeving crashte voorheen op het moment dat een gebruiker werd geïmporteerd met een ongeldige user ID. Deze crash werd vervolgens automatisch gemeld aan de beheerder. Vanaf nu wordt bij een onbekende user ID (niet bestaand in database of niet bestaand binnen deze klant) de onderstaande melding gegeven, zonder dat de beheeromgeving crasht.

3. Op de pagina ‘Voorraadbeheer’ – ‘Inkoopproduct’ kunnen inkoopproducten geïmporteerd worden. Soms komt het voor dat kolommen in het Excel-bestand door de klant verwisseld worden, dus bijvoorbeeld een productnaam waar eigenlijk een bedrag zou moeten staan. Voorheen crashte de beheeromgeving in dit geval en werd deze crash aan de beheerder gerapporteerd, maar vanaf nu wordt er een duidelijke foutmelding gegeven die vermeldt in welke welke kolom/rij deze waarden staan die niet geïmporteerd kunnen worden.

4. Op de achtergrond zijn er database verbeteringen doorgevoerd. Deze zullen ervoor zorgen dat we in de toekomst op Elastic Databases over kunnen stappen en ze moeten nu al voor een versnelling van het systeem zorgen. Alle pagina’s waarop iets te zien is over transacties waarbij producten betrokken zijn (rapportages (op de kassaterminal), transactie bewerkenpagina (op de kassaterminal), enz. enz.) zijn door deze aanpassing aangepast. De functionaliteit van die pagina’s zou niet aangepast moeten zijn.